Palvelut:

Psykoterapia

Asiakas voi hakeutua omakustanteisesti psykoterapiaan. Ajatuksena asiakkaalla voi olla mm. ahdistus tai masennus oireiden helpottuminen, erilaisten elämäntilannekriisien läpikäyminen, työ- ja opiskelukyvyn ylläpitäminen. Syitä hakeutua psykoterapiaan on erilaisia. Omakustanteisesti psykoterapian hinta on 85€/45 min.

Kelan tukema psykoterapia

Kela voi myöntää asiakkaalle tukea kuntoutuspsykoterapiaan. Asiakkaalla tulee olla kolmen kuukauden hoitokontakti erikoislääkäriin (psykiatri). Psykiatri voi suositella asiakkaalle kuntoutuspsykoterapiaa, jolloin psykiatri laatii b-lausunnon Kelalle. Asiakkaan tarvitsee laatia Kelalle myös oma hakemus kuntoutuspsykoterapiaan. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Kelan korvaus käynneistä on 57,60€/käyntikerta/45 min, jolloin asiakkaalle jää omavastuuosuudeksi 27,40€/käyntikerta/45 min. Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian arviointikäynti on 85€/60 min.

Työnohjaus

Työnohjaus on ammatillista tukea sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Työnohjauksessa pohditaan mm. asiakassuhteita ja tuetaan työssä jaksamista.